Velkommen til Skaperverket Kulturskole!

Vi tilbyr undervisning i sang, piano, gitar, bass, trommer og blåseinstrumenter av messing. Eleven får individuell undervisning i 25 minutter hver uke med instrumentlærer. Hvert semester består av 12 undervisningstimer. I enkelte tilfeller, der dette er tjenlig for elevens læring og utvikling, legger vi opp til fast gruppeundervisning i stedet for individuell undervisning. Dette gjelder primært yngre elever på vokal og elever på messinginstrumenter. Enkelte av undervisningstimene i et semester vil for alle elever kunne bli gjort om til lengre samspilltimer sammen med andre elever som en del av forberedelsene til skolens konserter.

Priser

Spørsmål?

Våre lærere

Vilkår for påmelding

Påmelding

Søknad med svar om tilbud til plass i Skaperverket Kulturskole gjelder som bindende påmelding. Ved søknad settes søkeren på venteliste. Semesteravgift sendes ut til foresatte på e-post etter 3. undervisningstime. Ved purring tilkommer et gebyr. Ved avmelding etter 3. undervisningstime må semesteravgift betales, med mindre avmelding skyldes forhold ved Skaperverket Kulturskole.

Opptak

Skaperverket Kulturskole har hvert semester hovedopptak før semesterstart. Søknadsfrister publiseres på skolens facebookside. Det vil være åpent for kontinuerlig opptak etter semesterstart dersom vi har ledige plasser.

Tilstedeværelse

Dersom eleven ikke kan møte til avtalt time skal det meldes fra til lærer snarest. Dersom lærer er forhindret fra undervisningen vil vi forsøke å finne vikar. Om dette ikke skulle la seg gjøre vil eleven få tilbud om å ta igjen timen. Elev-fravær erstattes ikke, men det kan søkes om permisjon på forhånd ved lengre fravær.

Fortrinnsrett

Eksisterende elever har fortrinnsrett på plasser ved semesteropptak og vil ha en egen søknadsfrist 1 uke før hovedopptak begynner.

Instrumenter og utstyr

Skaperverket Kulturskole har trommesett, piano, bassforsterker, gitarforsterker, lydanlegg og mikrofoner til bruk i undervisningen. Elever som spiller gitar og bass må ha med eget instrument i undervisningen.

Personlige eiendeler

Skaperverket Kulturskole har ikke forsikringsansvar eller erstatningsansvar for tap av personlige eiendeler i våre lokaler eller arrangementer.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil på vår hjemmeside. Endringer i kurstilbud kan forekomme dersom antall påmeldte ikke muliggjør fornuftige gruppestørrelser og sammensetninger. Søkere vil i så fall bli kontaktet.

Påmelding

Søker på vegne av

Ønsker undervisning i

Vilkår

6 + 9 =