Velkommen til Skaperverket Kulturskole!

Vi tilbyr undervisning i sang, piano, gitar, bass, trommer, dans og skapende skriving. For musikkundervisningen får eleven individuell undervisning i 25 minutter hver uke med instrumentlærer. Hvert semester består av 12 timer undervisning. I enkelte tilfeller, der dette er tjenlig for elevens læring og utvikling, legger vi opp til fast gruppeundervisning i stedet for individuell undervisning. Enkelte av timene i et semester vil for alle elever kunne bli gjort om til lengre samspilltimer sammen med andre elever som en del av forberedelsene til skolens konserter.

Skaperverket Kulturskole drives av Pinsemenigheten Betel Trondheim, og har det meste av undervisningen i lokalene til Trondheim Kristne Grunnskole Tomasskolen i Festningsgata 2.

NYHET: Skapende skriving

Kurset skal bidra til refleksjon og utfoldelse av kreativitet. Det skal også legge opp til å utvikle bevissthet rundt egen skriving. Fokuset i kurset er prosess og skriveglede, fremfor produkt og resultat. Vi skal bevege oss gjennom temaer som blant annet dialog, fortellerperspektiv og tidsperspektiv, og vi skal skrive både korte og lengre tekster. Vi skal undersøke nye måter å tilnærme oss tekst på, og deltakerne skal forhåpentligvis få oppdage hvordan man ikke trenger å sitte og vente på inspirasjon for å jobbe frem en tekst. Teksten finnes allerede i oss og rundt oss.

Priser

Spørsmål?

Våre lærere

JOBBE HOS OSS?

Vi søker stadig etter lærere, send gjerne inn en søknad til post@skaperverket.net om du kan tenke deg å undervise på Skaperverket kulturskole.

Vilkår for påmelding

Påmelding

Du vil etter innsendt skjema bli satt på venteliste, og du vil motta svar på søknad etter at søknaden er behandlet. Plassen er ikke bekreftet før du har mottatt bekreftelse på e-post og semesteravgift er innbetalt. Søknad med svar om plasstilbud på Skaperverket Kulturskole gjelder som bindende påmelding. Ved purring tilkommer et gebyr. Ved avmelding senere enn 14 dager etter oppstart refunderes ikke semesteravgift. Ved avmelding i løpet av semesteret, vil semesteravgift ikke bli refundert.

Fortrinnsrett

Eksisterende elever har fortrinnsrett på plasser ved semesteropptak og vil ha en egen søknadsfrist 1 uke før hovedopptak begynner.

Tilstedeværelse

Dersom eleven ikke kan møte til avtalt time skal det meldes fra til lærer snarest.
Dersom lærer er forhindret fra undervisningen, vil vi forsøke å finne vikar. Om dette ikke skulle la seg gjøre vil eleven få tilbud om å ta igjen timen senere. Elevfravær erstattes normalt ikke, men det kan søkes om permisjon på forhånd ved lengre planlagt fravær.

Instrumenter og utstyr

Se beskrivelse av hvert enkelt kurs for mer informasjon om hva som kreves av instrumenter og utstyr. Generell informasjon: Skaperverket Kulturskole har trommesett, piano, bassforsterker, gitarforsterker, lydanlegg og mikrofoner til bruk i undervisningen. Elever som spiller gitar og bass må ha med eget instrument i undervisningen. Skaperverket Kulturskole har ikke instrumenter til utlån/utleie.

Personlige eiendeler

Skaperverket Kulturskole har ikke forsikringsansvar eller erstatningsansvar for tap av personlige eiendeler i våre lokaler eller arrangementer.

Påmelding

© Copyright 2024. Nettsiden er designet av hjemmesidene.no